Meillä on ympäristöjärjestelmä käytössä.

Tampereen Muurausliike Osuuskunta - ympäristöohjelma 2019 - 2021

Tampereen Muurausliike Osuuskunta pyrkii eturivin yritykseksi pienten ja keskisuurten yritysten joukossa ympäristöasioiden huomioonottamiseksi toiminnassaan seuraavien kolmen vuoden aikana liittymällä Ekokompassi järjestelmään sertifioinnin kautta. Tavoitteenamme on rakennusalan alihankintaketjun ympäristötietoisuuden ja materiaalitehokkuuden edistäminen, sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ohjeistamalla, neuvomalla ja kouluttamalla.

Tampereen Muurausliike Osuuskunnan merkittävimmät ympäristövaikutukset perustuvat työnaikaisten materiaalien tehokkaaseen käyttöön, työnaikaiseen optimaaliseen materiaalin jakeluun, lajitteluun ja kierrätykseen. Pitkäaikaisia vaikutuksia pyritään edistämään osallistumalla materiaalivalmistajien koulutuksiin ja osallistumalla pääurakoitsijoiden työmaakokouksiin lisäten näin materiaalien käytön ja siirtoihin kuluvan energian käytön optimointia työmaaolosuhteissa.

Tampereen muurausliike Osuuskunta työntekijöineen sitoutuu noudattamaan tilaajien työmaille määriteltyjä lainmukaisia ympäristöohjeita sekä materiaalien tuoteselosteissa määriteltyjä käsittely ja jätemenettelyjä, sekä sitoutuu lajittelemaan jätteet omilla kohteillaan.

Kaudella 2019 - 2021 kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat materiaalitehokkuus sekä Viestintä ja vaikuttaminen.

Sami Lehtonen
hallituksen puheenjohtaja

Juha Nurmela
toimitusjohtaja